Σωστός Τρόπος Βουρτσίσματος

Το κόλπο είναι…

Τοποθετήστε τη βούρτσα σε γωνία 45°, μισή στα ούλα και μισή στα δόντια και καθαρίστε με μικρές κυκλικές κινήσεις, χωρίς πίεση. Αυτό είναι όλο κι όλο που χρειάζεται. Η πίεση σε συνδυασμό με σκληρή ή μεσαίας σκληρότητας οδοντόβουρτσα συχνά τραυματίζει τα ούλα και τα δόντια.

Σωστό καθάρισμα με οδοντόβουρτσα

Τα κάτω δόντια
  1. Τοποθέτηση: αρχίστε με την εξωτερική πλευρά των κάτω δοντιών. Ακουμπήστε την οδοντόβουρτσα soft μισή στα ούλα και μισή στα πίσω δόντια υπό γωνία 45°.

2. Εξωτερική πλευρά: τώρα κινήστε κυκλικά την οδοντόβουρτσα με κατεύθυνση από τον γομφίο προς τα δύο μπροστινά δόντια και μετά κατευθυνθείτε (πάντα με μικρές κυκλικές κινήσεις) προς τον γομφίο στην άλλη πλευρά της γνάθου. Αφιερώστε λίγο χρόνο στο κάθε δόντι, περίπου 5 με 10 κυκλικές κινήσεις. Οταν τελειώσετε με την εξωτερική πλευρά συνεχίστε στην εσωτερική της κάτω γνάθου. (δείτε 3)

3. Εσωτερική πλευρά: βουρτσίστε γύρω γύρω όλα τα δόντια με μικρές, χωρίς πίεση, κυκλικές κινήσεις, αρχίζοντας από τον έναν ακριανό γομφίο και φτάνοντας σιγά-σιγά στον απέναντι. (δείτε 1)Ειδική περίπτωση: πίσω από τον κάτω γομφίο

4. Βουρτσίστε γύρω από τον κάθε γομφίο με μικρές απαλές κυκλικές κινήσεις. Βοηθάει να κρατήσετε τη oδοντόβουρτσα όσο πιο κατακόρυφα γίνεται.Ειδική περίπτωση: μέσα από τα κάτω μπροστινά δόντια

5. Τοποθέτηση: Κρατήστε την οδοντόβουρτσα όσο πιο κατακόρυφα γίνεται στα μπροστινά κάτω δόντια (τομείς) έτσι ώστε να καλύτπει ένα τμήμα ούλων και ένα τμήμα από την εσωτερική πλευρά των δοντιών. Υπό αυτή τη γωνία κινήστε την οδοντόβουρτσα με απαλές κινήσεις δόντι-δόντι. Αυτή η περιοχή είναι πολύ στενή γι αυτό καθαρίζεται με τον συγκεκριμένο τρόπο. Ωστόσο απαιτεί καλό καθαρισμό επειδή κάτω από ‘κει βρίσκεται ο σιελογόνος αδένας  άρα μαζεύεται πολύ σάλιο μέσα από τους τομείς και γι αυτό αναπτύσσεται η περισσότερη πλάκα.Τα πάνω δόντια

6. Απ’ την έξω πλευρά: και εδώ αρχίζετε με τον πιο πίσω γομφίο. Τοποθετήστε την οδοντόβουρτσα σε γωνία και βουρτσίστε όπως περιγράφεται πιο πάνω (δείτε 1,2,3). Κρατήστε τη βούρτσα σε γωνία 45° έτσι ώστε να καλύπτει μέρος των δοντιών και μέρος των ούλων και ακολουθήστε μικρές κυκλικές κινήσεις από το ένα άκρο της γνάθου έως το άλλο. Περάστε στην πίσω πλευρά του γομφίου της απέναντι πλευράς και μετά συνεχίστε στην εσωτερική πλευρά της πάνω γνάθου. Πάντα με μικρές κυκλικές κινήσεις, χωρίς καθόλου πίεση μέχρι να φτάσετε στον γομφίο απ’ όπου ξεκινήσατε.Ειδική περίπτωση: πίσω από τους πάνω γομφίους

7. Βουρτσίστε πίσω από τους πάνω γομφίους με απαλές κυκλικές κινήσεις. Βοηθάει να κρατήσετε την οδοντόβουρτσα όσο πιο κατακόρυφα γίνεται.Ειδική περίπτωση: μέσα από τα πάνω μπροστινά δόντια

8. Κυκλικές κινήσεις υπό γωνία: βουρτσίστε την εσωτερική πλευρά των άνω τομέων όπως κάνατε και με τους κάτω (δείτε 4,5). Κρατήστε την οδοντόβουρτσα σε κλίση ώστε να καλύπτει μέρος των δοντιών και μέρος των ούλων. Ακολουθήστε μικρές κυκλικές κινήσεις, εστιάζοντας σε κάθε δόντι χωριστά.Μασητικές επιφάνειες

9. Ειδικά τα παιδιά πρέπει να καθαρίζουν τις μασητικές επιφάνειες των δοντιών προσεκτικά. Αρχίστε από πίσω και προχωρήστε αργά με μικρές μπρος-πίσω κινήσεις. Καθώς το παιδί μεγαλώνει υπάρχει πιθανότητα να μειωθεί η ανάγκη επιμονής στις μασητικές επιφάνειες. Ωστόσο μόνο ο γιατρός μπορεί να εκτιμήσει κάτι τέτοιο υπεύθυνα και πάντα κατά ατομική περίπτωση.