Στεφάνες Μεταλλοπορσελάνης

Οι μεταλλοκεραμικές στεφάνες, ή αλλιώς θήκες μεταλλοπορσελάνης, είναι κατασκευασμένες από κράμα μεταλλικού σκελετού που αποτελείται κυρίως από χρώμιο (Cr) και κοβάλτιο (Co) και που καλύπτεται με ειδικό κεραμικό υλικό (πορσελάνη)

Στεφάνες (θήκες) Μεταλλοκεραμικές
Σε ποιες περιπτώσεις τοποθετούνται θήκες ;
  • σε δόντια με εκτεταμένες εμφράξεις (σφραγίσματα) και μειωμένη μάζα
  • σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια (απονευρωμένα)σε δόντια με έντονες αποτριβές λόγω ηλικίας ή λόγω χημικών παραγόντων
  • για την τροποποίηση του σχήματος δοντιών
  • για την αισθητική αποκατάσταση δοντιών που παρουσιάζουν αισθητικά προβλήματα όπως δυσχρωμίες, κλίσεις ή μικροσπασίματα