Ακίνητη Προσθετική

Στεφάνες-Γέφυρες

Οι στεφάνες (θήκες δοντιών) και οι γέφυρες αποτελούν ένα είδος αποκατάστασης ελλειπόντων δοντιών. Καλύπτουν ολόκληρο το δόντι (μασητική επιφάνεια αλλά και περιμετρικά) και μιμούνται ουσιαστικά το φυσικό δόντι τόσο σε σχήμα, χρώμα, αισθητική αλλά και λειτουργία. Οι περιπτώσεις στις οποίες ένα δόντι θα χρειαστεί στεφάνη είναι πολλές.

Εκτεταμένη τερηδόνα, απονευρωμένα δόντια, ραγισμένα δόντια, δόντια των οποίων εάν μεγάλο τμήμα έχει σπάσει και η αισθητική αποκατάσταση, είναι μερικοί από τους λογούς που συστήνεται η τοποθέτηση στέφανων.

Οι Γέφυρες οι οποίες αποκαθιστούν δόντια που λείπουν, είναι ουσιαστικά στεφάνες οι οποίες είναι ενωμένες μεταξύ τους με τα γεφυρώματα, όπως ονομάζεται το τμήμα μιας γέφυρας που αντικαθιστά τα δόντια που λείπουν.