Κινητή Προσθετική

1) ΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

Είναι οι γνωστές «μασέλες». Πρόκειται για εργασίες από ακρυλικό υλικό που αναπληρώνουν όλα τα δόντια και πιθανές απώλειες μαλακών ιστών. Στηρίζονται πάνω στον βλεννογόνο του ασθενή και καλύπτουν τις λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες των ασθενών που τις επιλέγουν.

Η τεχνητή οδοντοστοιχία είναι μια κινητή προσθετική αποκατάσταση που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση των ελλειπόντων δοντιών. Παρέχουν μια λύση για ασθενείς που έχουν χάσει είτε όλα τα δόντια τους είτε μια ομάδα δοντιών στη μία ή και τις δύο γνάθους.

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, η χρήση οδοντοστοιχιών ήταν κάτι σχεδόν φυσικό και αναμενόμενο για άτομα μεγάλης ηλικίας. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις στον τομέα της οδοντιατρικής μας βοήθησαν να κατανοήσουμε ότι η απώλεια των δοντιών δεν είναι ένα αναπόφευκτο επακόλουθο της γήρανσης. Με σωστή στοματική υγιεινή και τακτική οδοντιατρική φροντίδα, μπορούμε να κρατήσουμε τα περισσότερα από τα φυσικά δόντια μας για όλη μας τη ζωή. Άλλες εναλλακτικές λύσεις όπως είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα προσφέρουν σήμερα μια πιο αποτελεσματική λύση για την αντικατάσταση χαμένων δοντιών.

2) ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

Πρόκειται για οδοντοστοιχίες με ακρυλικά δόντια πάνω σε μεταλλικό σκελετό που καλύπτεται με ροζ ακρυλικό, ώστε να προσομοιάζει με τα ούλα του ασθενή. Αναπληρώνουν τα δόντια που λείπουν και στηρίζονται στα υπάρχοντα δόντια και τον βλεννογόνο.

Μια μερική τεχνητή οδοντοστοιχία αποτελεί την εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση απώλειας ορισμένων δοντιών όταν η κατασκευή γέφυρας δεν είναι εφικτή. Προτιμάται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αρκετά υγιή δόντια-στηρίγματα για να στηρίξουν μια γέφυρα δοντιών, λείπουν πολλά συνεχόμενα δόντια, ή ο ασθενής προτιμά μια πιο οικονομική λύση οπότε η μερική οδοντοστοιχία είναι μια αξιόπιστη και ασφαλής λύση. Επίσης με μία μόνο μερική οδοντοστοιχία μπορούμε να αντικαταστήσουμε ταυτόχρονα πολλά ελλείποντα δόντια σε διαφορετικές θέσεις της γνάθου κάτι που θα απαιτούσε την κατασκευή πολλαπλών γεφυρών.

Το βασικό μειονέκτημα μιας μερικής οδοντοστοιχίας έναντι μιας μόνιμης γέφυρας δοντιών είναι πως επειδή πρόκειται για κινητή κατασκευή, είναι δυσκολότερο για τον ασθενή να την συνηθίσει. Επίσης υστερεί σημαντικά από αισθητικής πλευράς καθώς τα μεταλλικά άγκιστρα τους όταν εφάπτονται στις πρόσθιες επιφάνειες των δοντιών αποκαλύπτονται με το χαμόγελο επηρεάζοντας αρνητικά την εμφάνιση. Το πρόβλημα είναι σχετικά μικρότερο όταν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αισθητικά συγκρατητικά μέσα, όπως είναι οι σύνδεσμοι ακριβείας.